Oferta studiów podyplomowych dla tłumaczy

Do tłumaczy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, skierowana jest bogata oferta studiów podyplomowych. Większość Uniwersytetów oraz szkół wyższych, które kształcą na kierunkach filologicznych, posiada w swojej ofercie studia podyplomowe, skierowane do osób zajmujących się tłumaczeniami.

Oferta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przedstawia się następująco:

 • podyplomowe studia dla tłumaczy konferencyjnych – specjalizacja z jednym lub z dwoma językami obcymi (język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski);
 • podyplomowe studia dla tłumacza tekstów specjalistycznych (język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski, szwedzki);
 • podyplomowe studia dla tłumaczy literatury (język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski);
 • podyplomowe studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych w zakresie weterynarii.

Uniwersytet Gdański:

posiada w swojej ofercie studia podyplomowe w zakresie translatoryki (filologia angielska), o ścieżce:

 • tłumaczenia literackie,
 • tłumaczenia ustne,
 • lokalizacja,
 • IT dla tłumacza.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzi:

 • studia podyplomowe dla tłumaczy języka japońskiego,
 • podyplomowe studium kształcenia tłumaczy języka niemieckiego,
 • podyplomowe studia kształcenia tłumaczy języka rosyjskiego.

Instytut lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, proponuje:

 • EMCI – European Masters in Conference Interpreting,
 • IPSKT – Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy.

Uniwersytet Wrocławski prowadzi rekrutacje na:

 • 1. podyplomowe studium przekładu,
 • 2. podyplomowe studium kształcenia tłumaczy języka niemieckiego.

Oferta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to:

interdyscyplinarne podyplomowe studia kształcenia tłumaczy, w zakresie języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego.

Na Uniwersytecie Łódzkim można aplikować na podyplomowe studium translacji.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ma w swojej ofercie podyplomowe studia dla tłumacza języka rosyjskiego, w zakresie przekładu sądowego i prawniczego.

Studia podyplomowe trwają zwykle dwa semestry, rzadziej zdarza się, by nauka trwała dłużej.

Koszt studiów waha się od kwoty 4000 zł do nawet 7500 zł.

Cena uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju studiów podyplomowych, czasu ich trwania, ilości zajęć, a także od prestiżu danej uczelni. Rekrutacja kandydatów rozpoczyna się najczęściej w sierpniu, zaś kwalifikacja następuje na podstawie egzaminów wstępnych, przeprowadzanych zwykle na początku września. Oferta studiów podyplomowych jest dosyć bogata. Co ważniejsze oferują ją uniwersytety w różnych częściach kraju, więc każdy może znaleźć studia bliżej swojego miejsca zamieszkania.