Jak szukać pracy w Niemczech?

Osoby szukające pracy w Niemczech mają kilka różnych możliwości – szukanie pracy przez internet, portal EURES, korzystanie z firm pośredniczących, odwiedzenie polskich urzędów pracy, szukanie pracy na własną rękę poprzez kontakt z niemieckim pracodawcą, kontakt z niemiecką agencją ds. pracy Arbeirtsagentur i inne. O pracę najlepiej postarać się będąc jeszcze w Polsce.

Pracy za zachodnią granicą szuka się podobnie jak w Polsce, istnieje jednak kilka dodatkowych możliwości o których warto wiedzieć. Jedną z nich jest możliwość korzystania z europejskiej bazy ofert pracy w krajach Unii Europejskiej która jest opublikowana na stronach internetowych Europejskiej Służby Zatrudnienia EURES. Baza zawiera oferty pracy z Niemiec i innych krajów UE, dodatkowo oferuje możliwość korzystania z usług doradcy zawodowego EURES. Doradcy EURES są również zatrudnieni w Niemieckich urzędach pracy i możemy się do nich zgłosić również tą drogą. Inne możliwości to szukanie pracy poprzez kontakt z doradcą zawodowym zatrudnionym w niemieckich związkach zawodowych i związkach pracodawców.

Kolejnym sposobem na poszukiwanie pracy w Niemczech są niepubliczne agencje pośrednictwa pracy, czyli prywatni pośrednicy. Korzystając z ich usług powinniśmy być jednak wyjątkowo uważni i dobrze znać reguły prywatnego pośrednictwa pracy. Osoba poszukująca pracy i korzystająca z usług takich firm powinna otrzymać od firmy umowę na piśmie. Umowa musi określać warunki, na jakich pośrednik udostępnia swoje oferty pracy, a w szczególności określać rodzaj i wysokość opłat. Wysokość opłat uzależniona jest od stanowiska na jakie ubiega się kandydat. Warto wiedzieć, ze agencja nie może pobierać opłat od wyszukiwania i przedstawiania ofert kandydatowi, może je pobrać dopiero po znalezieniu pracy dla kandydata.

Ogłoszenia i oferty w prasie

Poszukiwanie pracy poprzez korzystanie z ogłoszeń prasowych jest metodą tradycyjną ale i skuteczną z której można korzystać będąc jeszcze w Polsce, ponieważ wiele niemieckich gazet ma swoje strony internetowe, gdzie publikowana jest również sekcja z ogłoszeniami. Ogłoszeń warto szukać w regionalnych i krajowych gazetach codziennych, a także w tygodnikach w których publikowane są ogłoszenia oraz w branżowych miesięcznikach (np. budowlany „Baumeister”). Na portalach internetowych gazet i tygodników aktualne ogłoszenia ukazują się w zakładce Stellenmarkt.

Szukając ogłoszeń prasowych warto regularnie odwiedzać takie tytuły jak:

 • „Handeslblatt”

 • „Frankfurter Allgemeine Zeitung”

 • „Die Zeit”

 • „Suddeutsche Zeitung”

 • „Hamburger Abendblatt”

 • „Walsroder Zeitung”

 • „Saarbruecker Zeitung”

 • „Westdeutsche Zeitung”

 • „Berliner Zeitung”

 • „BZ Berlin”

Najwięcej nowych ofert pojawia się w środy i w wydaniu weekendowym gazet. Ogłoszenia dotyczące naboru na stanowiska wymagające wysokich kwalifikacji lub akademickie można znaleźć w sobotnim wydaniu ogólnokrajowych gazet, takich jak Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Handelsblatt. Adresy internetowe wszystkich niemieckich gazet dostępne są na stronie: http://www.zeitung.de/

Internet

Szukanie pracy przez internet jest jedną z najpopularniejszych metod znalezienia zatrudnienia. W ostatnich latach znacznie rozwinął się internetowy rynek pracy (Online-Bewerbungen), strony internetowe poświęcone szukaniu pracy (Jobsborsen) pozwalają na łatwe wyszukanie odpowiedniego stanowiska według interesujących nas kryteriów.

Warto śledzić ogłoszenia na stronach niemieckich:

 • http://jobboerse.arbeitsagentur.de/

 • www.jobware.de

 • www.stellenanzeigen.de

 • www.cesar.de

 • www.berufsstart.de

 • www.jobpilot.de

 • www.jobworld.de

 • www.job.24.de

 • www.monster.de

 • www.karriere.de

 • www.stepstone.de

 • www.JobScout24.de

 • www.jobrapido.de

 • www.meinestadt.de

 • www.arbeit-online.de

 • www.job-office.com

Inną metodą szukania pracy przez internet jest śledzenie ogłoszeń na stronach polonijnych oraz stronach internetowych zwierających ogłoszenia po polsku. Są to m.in:

 • http://niemcy.praca123.eu/

 • http://www.pracuj.pl/

 • http://praca-produkcja.eu

 • http://www.poloniusz.pl/praca-niemcy/

 • http://jobbay.pl/praca/niemcy

 • http://pracawniemczech24.pl/

 • http://www.mypolacy.de/ogloszenia/kategorie/praca,312

 • http://www.arbeitlandia.eu/

 • http://www.praca-za-granica.pl

EURES

EURES jest bazą ofert pracy która powstała w 1993 r. i jest siecią współpracy Komisji Europejskiej, publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych organizacji partnerskich. Celem EURES jest ułatwienie  swobodnego przepływu pracowników na tym terenie. Strona działa w języku polskim i możemy tu znaleźć wiele ofert pracy oraz skorzystać z pomocy doradców zawodowych. Za pośrednictwem strony możemy skontaktować się z doradcą, który zajmuje się dopasowaniem ofert oraz udzielaniem porad w zakresie prawnym i administracyjnym w kwestii mobilności zawodowej na terenie UE. Szczególne porady kierowane są również do pracowników transgranicznych , którzy mieszkają w jednym kraju a pracują w drugim. Na stronie EURES znajdziemy również wiele artykułów na tematy związane z pracą w krajach UE. Adres strony internetowej to: http://www.eures.praca.gov.pl/

Internetowa Giełda Pracy

Portal Internetowa Giełda Pracy umożliwia poszukiwanie ofert pracy w Niemczech. Dzięki niemu można znaleźć firmy, które oferują rówież miejsca do nauki zawodu. Na portalu można również stworzyć swój własny profil zawodowy oraz składać podania o pracę. Abu korzystać z niego wypełni należy stworzyć własne CV. Internetowa giełda pracy dostępna jest pod adresem: http://jobboerse.arbeitsagentur.de/ Przewodnik po internetowej giełdzie pracy znajduje się pod poniższym linkiem: http://www.eures.praca.gov.pl/zal/warunki_zycia/niemcy/gielda-pracy-pl.pdf

Niemiecki i polski urząd pracy

Obywatele Unii Europejskiej mogą bezpłatnie korzystać z ofert jakimi dysponuje niemiecki urząd pracy, czyli Bundesagentur fur Arbeit. Filie urzedu znajdują się praktycznie w każdym, nawet najmniejszym niemieckim mieście, jest ich w sumie około 600. Obcokrajowców obsługuje specjalnie przygotowany do tego celu dział ZAV (Zentralstelle fur Auslandsvermittlung). Żeby ubiegać się tam o pracę, należy zgłosić się do biura właściwego dla miejsca zamieszkania i wypełnić odpowiednie dokumenty. Zadaniem urzędu jest skontaktowanie nas z potencjalnym pracodawcą. Informacje o wolnych stanowiskach są również publikowane na stronie www.arbeitsagentur.de.

Zatrudnienia można również szukać przez polski urząd pracy, który dysponuje ofertami z Niemiec, między innymi w ramach programu EURES. Większość ofert dotyczy stanowisk nie wymagających specjalnych kwalifikacji. Najwięcej stanowisk dotyczy pracy sezonowej oraz prac pomocniczych na budowie jak również stanowisk rzemieślniczych. W urzędach pracy znajdziemy również ogłoszenia dla opiekunek do osób starszych.

Polskie Izby Handlowe

Informacje o ofertach pracy znajdziemy również w polskich i niemieckich izbach handlowych. Izby handlowe to instytucje wspierające handel zagraniczny oraz polskich przedsiębiorców działających zagranicą. Posiadają one również swoje bazy danych z ofertami pracy. Aby znaleźć izbę handlową działającą w regionie wpisz w wyszukiwarkę internetową hasło „izba handlowa” + region w których chcesz znaleźć zatrudnienie.

Przydatne adresy:

 • www.ihk.pl

 • www.pzfgh.de/polski/

 • www.pwdorg.org

Ofert pracy możemy również szukać w niemieckich izbach handlowych i rzemieślniczych. Izby te działają w całych Niemczech. Zwłaszcza dla rzemieślników jest to bardzo przydatny kontakt dający duże szanse na znalezienie pracy.

Agencje pośrednictwa pracy

Zarówno w Polsce jak i w Niemczech działa wiele agencji pośrednictwa pracy. Jest to skuteczny sposób poszukiwania nowego stanowiska, ale jednocześnie ryzykowny. Zwykle za pośrednictwo pracy należy w jakiś sposób zapłacić. Zazwyczaj opłata pobierana jest z części wynagrodzenia, tzn. pracodawca przelewa wynagrodzenie na konto agencji, która następnie rozlicza się z pracownikiem. Najczęściej agencje dysponują ofertami dla pracowników tymczasowych. W przypadku gdy decydujemy się na współpracę z agencją pośrednictwa pracy należy sprawdzić, czy dana agencja figuruje w rejestrze Ministerstwa Pracy na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl w zakładce „Wykaz Agencji Zatrudnienia”. Powinniśmy również podpisać z agencją umowę, która jasno określa warunki rozliczenia agencji z pracownikiem. Taką umowę należy dokładnie  i w całości przeanalizować. Zdarzają się firmy nieuczciwe, które pobierają pieniądze za samo szukanie ofert pracy – jest to nielegalne, w takim przypadku nie płacimy agencji. Agencja ma prawo pobierać od nas opłaty tylko w momencie gdy praca już została znaleziona, a nie za sam kontakt z pracodawcą, czy przesłanie mu dokumentów. Agencje pomagają również zwykle w transporcie i zakwaterowaniu, jednak tutaj również należy upewnić się na jakich zasadach się to odbywa. Zwykle warunki zakwaterowania są bardzo słabe, dlatego warto dopytać o wszelkie szczegóły.

CV i inne dokumenty

Przy poszukiwaniu pracy i podczas kontaktu z pracodawcami w większości przypadków będziemy potrzebowali dobrego CV. Powinno być ono dokładne , posiadać zdjęcie i być koniecznie przetłumaczone na język niemiecki (w sposób bezbłędny). W CV należy wymienić wszystkie istotne z punktu widzenia pracodawcy miejsca pracy, stanowiska oraz zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach na jakich pracowaliśmy. Należy również określić stopień znajomości języka niemieckiego oraz wymienić wszelkie certyfikaty i dyplomy jakie posiadamy włącznie z certyfikatami językowymi i prawem jazdy. Wszystkie dokumenty potwierdzające nasze umiejętności powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Przetłumaczone dokumenty powinny być też zeskanowane, tak abyśmy mogli przesłać je w formie elektronicznej do naszego potencjalnego pracodawcy, czy agencji pośrednictwa pracy.

Pierwsze kroki po przekroczeniu granicy

Zasady pobytu obywateli UE i ich rodzin na terenie  RFN reguluje Ustawa o powszechnej swobodzie osiedlania się i przemieszczenia obywateli Unii Europejskiej. Obywatel Polski przybywający do Niemiec i przebywający w kraju powyżej 7 dni ma obowiązek zameldowania się we właściwym dla miejsca przebywania urzędzie meldunkowym. Obowiązek meldunkowy dotyczy każdej osoby przyjeżdżającej do Niemiec na okres dłuższy niż 7 dni niezależnie od celu pobytu. Nie można wskazać jednej nazwy takiego urzędu, ponieważ w każdym kraju związkowym może on nazywać się inaczej (Burgeramt, Ordnungsamt, Einwohermeldeamt). W przypadku osób oddelegowanych do pracy w Niemczech przez polskich pracodawców obowiązek zameldowania pracownika spoczywa na pracodawcy.  Jeżeli osoba zamierza przebywać w Niemczech dłużej niż 3 miesiące to otrzymuje przy zgłoszeniu zameldowania formularz oświadczenia-podania (Erklarung zur Ausstellung einer Bescheinigung uber das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht) o wystawienie na podstawie §5 FreizügG/EU zaświadczenia o prawie do pobytu (Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht) stwierdzającego uprawnienie do pobytu w RFN. W oświadczeniu-podaniu wnioskodawca zapewnia, że posiada środki na utrzymanie i ubezpieczenie zdrowotne na okres wnioskowanego pobytu. Oświadczenie nie jest weryfikowane przez władze. Jednak w przypadkach wątpliwych urząd może prosić o potwierdzenie posiadania środków (wyciąg z konta bankowego) oraz potwierdzenia posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.